Vsetínská noc 2024

Akce je zařazena do programu muzejních nocí, celoevropské akce probíhající od roku 2004 i v ČR, která se stala významným společenským a kulturním fenoménem. Muzea a galerie v rámci ní nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů.

Program

DŮM KULTURY VSETÍN

18:00–22:00 hodin

Komentovaná prohlídka zázemí (po hodině, poslední ve 21:00)

21:00 hodin

Koncert Kateřiny Mrlinové a spol. (terasa DK – za deště Malý sál)

KINO VATRA

18:00–20:00 hodin

Prohlídka promítací kabiny, pásmo animovaných pohádek (non-stop) promítané na analogových promítačkách, vstupné 20 Kč

MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN

18:00–20:30 hodin

Prohlídka budovy A – vstup od parku, komentovaná prohlídka knihovny a Galerie Nadace MG (poslední ve 20:00)

Ukázky netradičních výtvarných technik (učebna výtvarné výchovy)

Ukázky keramické a mozaikové tvorby (keramická dílna)

18:00 hodin

Vystoupení školní kapely (vestibul)

18:30, 19:30 hodin

Módní přehlídka
Vystoupení sólistů a kapely (2. patro)

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA VSETÍN

18:00–22:00 hodin

Prohlídka budovy, výstava výtvarných prací, muzeum ošetřovatelství (půda)

18:30, 20:30 hodin

Čtení na půdě

SPŠ STROJNICKÁ VSETÍN

18:00–21:00 hodin

Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných pracovišť (po půlhodině, poslední ve 20:30)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN

18:00–21:00 hodin

Prohlídka budovy s vystoupením žáků a učitelů na netradičních místech, soutěžní výstava k 135. výročí postavení Eiffelovy věže (chodba), hry a zábava s literárně-dramatickým, tanečním a výtvarným oborem

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
(Rokytnice 413, K-Lab)

18:00–22:00 hodin

Pařížská noc v knihovně: stavba modelu Eiffelovky (využití plotru, 3D tiskárny, gravírovačky, termolisu atd.), virtuální prohlídka Eiffelovky nebo Paříže s VR brýlemi, kavárna pod Eiffelovkou, fotokoutek Champs-Élysées, randez vous s roboty a hudebními nástroji, knihy pro čtení i tvoření

ZÁMEK VSETÍN

18:00–22:00 hodin

Volná prohlídka expozic a výstav, výtvarné tvoření, občerstvení, herna s Alcedem

18:30, 20:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy Muzeum stoleté

19:00 hodin

Vernisáž výstavy fotografií Josefa Vrážela

18:00, 20:00 hodin

Půlhodinový klavírní koncert P. Bazaly (sál)

19:00, 21:00 hodin

Petr Bazala – hra na akordeon (po zámku)

OKRESNÍ SOUD VSETÍN

17:00–21:00 hodin

Komentovaná prohlídka budovy (po hodině, poslední ve 21:00) – u vstupu návštěvníky prohlédne justiční stráž; není možné mít u sebe zbraně, ostré a nebezpečné předměty apod.

GALERIE STARÁ RADNICE

18:00–22:00 hodin

Volná prohlídka výstavy Yaro M. Kupčo – Cesty a zastavenia

HVĚZDÁRNA VSETÍN

22:00–23:00 hodin

Pozorování noční oblohy, za nepříznivého počasí v budově astroprojekce a prohlídka pozorovací techniky

MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN

17:00–21:00 hodin

Koupání za snížené vstupné 70 Kč na osobu / 80 min. včetně šatny

Doprava historickým autobusem se zastávkami: Dolní náměstí, Horní náměstí (výstup), Sychrov – u Coop (nástup), Rokytnice-Kotovo – jízdné zdarma.

Odjezdy autobusu

Sbírejte na stanovištích – kino, knihovna (Rokytnice), SZŠ, ZUŠ, zámek a SPŠS – otisky razítka akce a získejte odměnu! Vyzvednout si ji lze již po získání tří otisků na SZŠ, ZUŠ či zámku.

Pokud není stanoveno jinak – je vstup zdarma

Festival muzejních nocí 2024 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury.
Informace najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz a Facebook@muzeumregionuvalassko.