Akce je zařazena do programu muzejních nocí, celoevropské akce probíhající od roku 2004 i v ČR, která se stala významným společenským a kulturním fenoménem. Muzea a galerie v rámci ní nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů.

Program

DŮM KULTURY VSETÍN

18:00–22:00 hodin

Komentované prohlídky zázemí (po hodině, poslední ve 22:00)

21:00 hodin

Koncert Kamila Polonyová s kapelou (terasa DK)

KINO VATRA

18:00–21.30 hodin

Promítání na analogových promítačkách z filmových pásů, prohlídka promítací kabiny

18:00 hodin

Pásmo animovaných pohádek, vstupné 20 Kč

20:30 hodin

Tajemství hradu v Karpatech, promítání z původní 35 mm kopie, vstupné 50 Kč

MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN

18:00–20:30 hodin

Prohlídky budovy A – vstup od parku (poslední ve 20:00) s návštěvou knihovny a komentovanou prohlídkou Galerie Nadace MG

18:00–20:00 hodin

Dílna netradičních výtvarných technik a keramiky (učebna výtvarné výchovy)
Keramická tvorba (školní keramická dílna, za vhodného počasí i venkovní učebna)

18:00, 19:00 hodin

Cimbálová muzika (vestibul, nebo před školou)

18:30, 19:30 hodin

Zpívání a hraní pro radost – sólisté a kapela (budova A, 2. patro)

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA VSETÍN

18:00–20:00 hodin

Prohlídka budovy, muzeum ošetřovatelství a téma zdravotnictví v literatuře, „moje první noční směna“ (odborné učebny), komentovaná prohlídka výstavy maturitních prací studentů Semináře dějin výtvarného umění

SPŠ STROJNICKÁ VSETÍN

18:00–21:00 hodin

Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných pracovišť (po půlhodině, poslední ve 20:30)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN

18:00–21:00 hodin

Program na téma „Bludička Julie vidět už zdáli je, svou krásou vábí je...“, prohlídka budovy s vystoupením žáků a učitelů na netradičních místech, výtvarná dílna aj.

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN

18:00–22:00 hodin

Hurá do lesa! – deskovky, hry, fotokoutek, tvoření, šifry (K klub)

18:00–21:30 hodin

Stezka odvahy (sklepení knihovny)

 

ZÁMEK VSETÍN

18:00–22:00 hodin

Volná prohlídka expozic a výstav, výtvarná dílna, fotokoutek, pátračka s odměnou, projekce k 50. číslu časopisu Valašsko (sál), občerstvení

18:30 hodin

Vyhlášení vítězů fotografické soutěže (výstava Svět kostiček: CHEVA)

18:30 hodin

Komentovaná prohlídka Libora Bureše výstavy Kouzlo starých map

19:00 hodin

Komentovaná prohlídka expozice ohýbaného nábytku

19:30 hodin

Komentovaná prohlídka expozice Od kolébky po rakev

20:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy o lese

19:00–22:00 hodin

Vystoupení harmonikářů z Hovězské pětky (atrium aj.)

 

GALERIE STARÁ RADNICE

18:00–22:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy studentů Masarykova gymnázia Vsetín

 

HVĚZDÁRNA VSETÍN

21:00–23:00 hodin

Pozorování noční oblohy, za nepříznivého počasí v budově astroprojekce, prohlídka pozorovací techniky

 

MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN

17:00–21:00 hodin

Koupání za snížené vstupné 70 Kč na osobu / 80 min. včetně šatny

Programový leták a mapa stanovišť se soutěžní kartičkou v době konání akce k vyzvednutí v kině, knihovně, MGV, na ZUŠ, zámku a SPŠS.
Po získání již tří razítek lze získat odměnu na soutěžních stanovištích.

Pokud není stanoveno jinak – je vstup zdarma

Festival muzejních nocí 2023 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury.
Informace najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz a Facebook@muzeumregionuvalassko.